Ideeën voor de integratie van mantelzorg in bestaand HR-beleid

Veel HR-adviseurs zien een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid als het ontwikkelen van nieuwe beleid, regelingen of acties. Maar ook het vinden van aansluiting bij bestaand beleid en daarop voort te borduren is een mogelijkheid.

Hieronder vind je verschillende concrete mogelijkheden van HR-activiteiten en de eventuele rol die mantelzorg hierin zou kunnen spelen.

Beleid

Voorbeeld rol mantelzorg

Werving- en selectiebeleid> Neem mantelzorg mee bij het werven van nieuwe medewerkers.
> Maak mantelzorg bespreekbaar in de selectieprocedure, bijvoorbeeld tijdens het arbeidsvoorwaarden gesprek.
> Maak vanuit goed werkgeverschap bekend dat je een mantelzorgvriendelijke organisatie bent.
Meerkeuze arbeidsvoorwaardenpakketZorg voor arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij mantelzorg, denk bijvoorbeeld aan een collectiviteitszorgverzekering met extra aandacht voor mantelzorg.
Ontwikkelgesprekken/ jaargesprekNeem mantelzorg als vast agendapunt mee in het ontwikkel/jaargesprek.
OpleidingsplanNeem mantelzorg mee in het opleidingsjaarplan. Denk hierbij aan een kennistraining voor leidinggevende of een informatiebijeenkomst voor mantelzorgers.
Verzuim- en re-integratiebeleid> Laat de bedrijfsarts standaard registreren of een medewerkers mantelzorger is.
> Neem mantelzorg op in de jaarlijkse verzuimanalyse.
> Zet mantelzorg jaarlijks op de agenda van het sociaal medisch overleg.
> Neem een mantelzorgmakelaar of een mantelzorgcoach in de arm.
Roosterbeleid> Maak afspraken over hoe om te gaan met mantelzorg en het rooster. Spreek bijvoorbeeld af mantelzorgers niet te benaderen om extra te werken gedurende de mantelzorgperiode.
> Bied ruimte om bepaalde diensten niet te hoeven draaien.
FunctiehuisZorg voor een aandachtsfunctionaris mantelzorg met een duidelijke taakomschrijving.
PersoneelsplanningNeem de mantelzorgcijfers van de organisatie of vanuit de branche mee in de (strategische) personeelsplanning.
VitaliteitsbeleidNeem mantelzorg als apart punt mee in het vitaliteitsbeleid. Organiseer bijvoorbeeld een workshop over mantelzorg tijdens een vitaliteitsdag.
LoopbaanontwikkelingDe mantelzorger ervaart een belemmering van de loopbaan tijdens mantelzorg. Terwijl juist tijdens mantelzorg competenties en vaardigheden worden ontwikkeld die juist van meerwaarde zijn voor de organisatie. Zet deze in.
GesprekscyclusZorg ervoor dat mantelzorg op verschillende momenten op de agenda van het MT, HRM-werkoverleg/ teamoverleg staat.
Contractenbeleid Maak afspraken in het contractenbeleid voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld door mantelzorgers een terugkeergarantie op uren te bieden als zij tijdelijk minder uren willen werken.