Over een mantelzorgvriendelijke organisatie

Een mantelzorgvriendelijke organisatie levert winst op voor de werkgever én de werkende mantelzorger. Wat is precies een mantelzorgvriendelijke organisatie? En wat is nodig om mantelzorg onderdeel te maken van het DNA van je organisatie?

Een mantelzorgvriendelijke organisatie heeft mantelzorg geïntegreerd in de gehele organisatie. Hiervoor zijn onderstaande 4 pijlers essentieel.

Maken deze pijlers deel uit van je organisatie? Dan kun je in aanmerking komen voor de Erkenning voor mantelzorgvriendelijke werkgever. Deze wordt uitgegeven door Werk&Mantelzorg.

Een visie geeft antwoord op de vraag waarom we als organisatie aandacht voor mantelzorg belangrijk vinden. Met een duidelijke visie, opgenomen in het HR-beleid, schep je een cultuur waarin mantelzorg bespreekbaar is.

Deze cultuur bestaat uit 3 onderdelen:

Een veilige werkomgeving
Alleen als een mantelzorger zich vrij en veilig voelt kan worden gewerkt aan een betere balans tussen werk en zorg.

Het thema mantelzorg bekendheid geven
Door in te zetten op bewustzijn over mantelzorg in de organisatie, herkennen leidinggevenden en medewerkers zichzelf of de ander eerder als mantelzorger.

Mantelzorg op verschillende niveaus bespreken
Van het introductieprogramma van nieuwe medewerkers tot de jaargesprekken: op alle niveaus binnen de organisatie is mantelzorg in de communicatie een vast onderdeel in de HR-cyclus en werkoverleggen.

  • Hier lees je meer over hoe je mantelzorg bekendheid kunt geven.

Baseer de keuze voor een specifiek middel of specifieke maatregel altijd op de mantelzorgvisie. Er zijn drie manieren om ruimte voor mantelzorg te creëren binnen de organisatie. Dat kan vanuit:

Een mantelzorgvriendelijk beleid blijft een continu proces van verbetering en vernieuwing. Meet hiervoor de impact en de effecten, door in je bestaande Key Performance Indicators (KPI’s) mantelzorg mee te nemen. Evalueer jaarlijks het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid of het integraal gezondheidsbeleid waar mantelzorg onderdeel van is.