Hoe geef je bekendheid aan mantelzorg?

Een kwart van alle medewerkers in de zorg- en welzijnssector zorgt thuis voor een hulpbehoevende partner, familielid, buur of vriend. Het is dus zaak om mantelzorg binnen de organisatie voor het voetlicht te brengen. Hier lees je hoe je dat kunt doen.

Deel verhalen van mantelzorgers via social media (besloten of open facebookgroepen, in blogs of vlogs)

Start met een groep mantelzorg-ambassadeurs als ervaringsdeskundigen. Zij dragen het mantelzorgbeleid van je organisatie uit, zodat het bewustzijn over dit thema groter wordt.

Verstrek informatiemateriaal over werk en mantelzorg in gemeenschappelijke ruimtes voor medewerkers. Verspreid bijvoorbeeld het Mantelzorg Magazine van Mantelzorg NL.

Richt een plek in waar medewerkers ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Dat kan bijvoorbeeld in een online community over mantelzorg op intranet. Organiseer bijeenkomsten voor mantelzorgers, bijvoorbeeld met een high tea of een lunchbijeenkomst.

10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Organiseer activiteiten voor medewerkers, mantelzorgers en andere medewerkers om meer bekendheid te geven aan mantelzorg en het draagvlak te vergroten. Hier vind je een aantal inspirerende voorbeelden voor deze dag.