Meten van de effecten van mantelzorgbeleid

Voor de organisatie is het belangrijk om te weten hoeveel medewerkers er zijn die werk en mantelzorg combineren, en welke kosten dit met zich meebrengt. Maar ook is het goed te weten of de interventies vanuit het mantelzorgbeleid effect hebben. Dit doe je door het bijhouden en slim combineren van informatie. Hierdoor kun je de effecten van het mantelzorgbeleid meten en vervolgens inzetten om te sturen.

Het mantelzorgbeleid is gebaseerd op kengetallen uit de organisatie. In het mantelzorgbeleid staat beschreven hoe de plannen met acties en interventies gerealiseerd moeten worden. Als er een mantelzorgbeleid is, kunnen ken- en stuurgetallen de HR-professional helpen om het beleid te concretiseren of bij te stellen. De calculator helpt daarbij.

Naar de gewenste situatie

Naam kengetalKengetal in cijfersStuurgetal in cijfersActies om stuurgetal te bereiken
Ziekteverzuim7,1%5,1%Mantelzorggesprek invoeren
   Inzet mantelzorgmakelaar
   Roosterbeleid aanpassen
Uitstroom4,0%3,0%On-boarding gesprek
Zwaarbelaste mantelzorgers1510Mantelzorg coaching / Mantelzorgmakelaar én Roosterbeleid aanpassen