Middelen vanuit de organisatie

Inrichten van mantelzorg in de organisatie

Hoe zorg je er als HR-adviseur voor dat medewerkers en leidinggevenden informatie over de combinatie werk en mantelzorg gemakkelijk kunnen vinden?

Een ‘mantelzorgspecialist’ aanstellen als aanspreekpunt binnen de organisatie is een goed begin om werknemers verder te helpen bij vragen over werk en zorg. Hij of zij weet wat HRM op dit gebied kan bieden.

Het takenpakket van een mantelzorgspecialist:

  • Leidinggevenden ondersteunen met advies op basis van casuïstiek en het aanbieden van instrumenten.
  • Medewerkers ondersteunen door een luisterend oor te bieden over zijn of haar situatie, mee te denken in oplossingen en eventueel door te verwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog of mantelzorgcoach.
  • Zorgen dat er structureel aandacht voor het thema mantelzorg is door nieuws over mantelzorg te delen op intranet, eventueel een onlinegroep ‘mantelzorg’ beheren.
  • Zorgen dat gegevens in het kennissysteem over mantelzorg up-to-date zijn. Ook kan degene budgethouder en inkoper op het gebied van mantelzorg zijn.

Medewerkers met mantelzorgtaken hebben vaak het gevoel in een spagaat te zitten tussen werk en de situatie thuis. Het inschakelen van een mantelzorgmakelaar kan de regeltaken overnemen en helpen de thuissituatie anders te organiseren. Of zet een mantelzorgcoach in die helpt met het vinden van een betere balans.

Vaak is het lastig om te ontdekken welke medewerkers thuis mantelzorger zijn. Weten leidinggevenden, HR-adviseurs of verzuim- en Arbo specialisten wie mantelzorger is? Hebben zij voldoende kennis in huis om te weten waar mantelzorgers tegenaan lopen? En weten zij welke oplossingen er vanuit de organisatie beschikbaar zijn? Door te investeren in deskundigheid van sleutelfiguren kunnen op een efficiënte manier de knelpunten worden aangepakt.

Teamgesprekken helpen om wederzijds begrip tussen de mantelzorger en het team te kweken. In deze gesprekken worden ervaringen gedeeld. Ook kan er worden gezocht naar praktische oplossingen die passen bij het complete team. Hierdoor ontstaat er meer draagvlak voor het moeten combineren van werk en mantelzorg.

Maak ruimte (budget en uren) vrij om activiteiten te kunnen organiseren, bijvoorbeeld op de Dag van de Mantelzorg. Reserveer ook budget voor bijvoorbeeld trainingen voor deskundigheidsbevordering of persoonlijke coaching.