Draagvlak creëren voor mantelzorg

Draagvlak binnen de organisatie voor ontwikkeling én uitvoering van een mantelzorgvriendelijk HR-beleid is een voorwaarde om succesvol te zijn. Hoe werk je aan meer betrokkenheid, zodat het thema uiteindelijk verankerd kan worden in de organisatie?

De uitdaging naar een mantelzorgvriendelijke organisatie zit vooral in de vraag of een visie op mantelzorg gedragen wordt door de organisatie. Wanneer medewerkers en leidinggevenden het gevoel hebben serieus te worden genomen, neemt de steun voor het thema mantelzorg toe. Op de afdeling en in de teams. Hen betrekken in onderzoek is een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn verschillende instrumenten om draagvlak te creëren waarbij leidinggevenden en medewerker een actieve rol krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met een focusgroep, diepte interviews met sleutelfiguren in de organisatie of het organiseren van een brainstormsessie in (zelfsturende) teams.

Voor een mantelzorgvriendelijk beleid heb je steun vanuit de hele organisatie nodig. Hoe kun je alle medewerkers bereiken in het proces naar een mantelzorgvriendelijke organisatie? Dat kan door:

  • Het inzetten van een aanvullende vragenlijst over werkende mantelzorgers bij lopende onderzoeken
  • Een apart online onderzoek, specifiek over mantelzorg
  • Publicaties in een personeelsblad of op intranet

  • Creëer bewustzijn door meer te vertellen over mantelzorgers binnen de eigen organisatie. Breng in kaart hoeveel mantelzorgers er in de organisatie zijn. Neem ‘mantelzorger/ niet-mantelzorger’ als dwarsverband op in lopende onderzoeken.
  • Creëer bewustzijn door inzicht te geven in arbeidsmarktontwikkelingen. Denk aan arbeidsmarktkrapte, behoud van medewerkers en ‘anders werken’. Kijk wat de impact hiervan is op de organisatie.
  • Maak inzichtelijk wat de impact is van mantelzorg op de organisatie. Denk aan verzuim, verloop, arbeidsproductiviteit, uitstroom etcetra. Vertaal deze impact naar harde financiële cijfers.
  • Breng de voordelen van een mantelzorgvriendelijk beleid in kaart. Denk aan de stijging van kwaliteit van zorg en arbeidsproductiviteit, meer werkplezier, daling in het ziekteverzuim, minder verloop en uitval.
  • Ga het gesprek aan! Om urgentie te creëren is het belangrijk om te weten wat er leeft binnen de organisatie. Hoe denken managers, staf, managementteam en medewerkers over mantelzorg? Wat zijn de verhalen van mantelzorgers, ex-mantelzorgers en niet-mantelzorgers?
  • Werk aan een groep mantelzorgambassadeurs, die een afspiegeling van de organisatie vormt voor alle lagen, functies en leeftijden. Laat deze groep meedenken over mantelzorgondersteuning in de organisatie.